Jumat, Oktober 22, 2021

URES – URES

[Juguran Banyumasan]

APA enggane Kaki Tejo ora teyeng leren gole ngomong brecuh. Ngece marang liyan lan gelem plak-plek. Omonge kudu detuku, nanging ora gelem ngrungokna lan ngregani penemu wong liya. Kareppe deregani, semakean, rumangsa turunan wong kopama, rumangsa nesih tedhak turunane wong suci sing ora nduwe dosa.

Jaman ayawene koh nesih mundi-mundi keturunan (?). Ya angger pas karo laku perjuangan pepundene sing luhur budi pekertine, andhap asor, ngregani sepada-pada lan ora mbeda-mbedakna keturunan sugih, mlarat, pinter lan bodho.

Kabeh dekukup raup kelawan welas asih, merga menungsa kuwe makhluke Pangeran sing kabeh padha muliane.

Kaki Tejo pancen poncolan. Jerene wong pinter agama, nanging kelakuane ora pas karo ngelmu lan isi ajaran agama. Isine ngece lan mung ngala-ala wong sing lagi deamanahi mimpin pemerintahan.. kayong ora nana benere miturute Kaki Tejo.

Detinggal lunga Kaki Tejo maring kota Bandung, desa aman, adem ora nana ontran-ontran. Urip guyub rukun ora padha pencegengan. Nanging bareng Kaki Tejo mulih, molaih reang lan gubes maning.

Lunga pirang taun urip ning Bandung, nyatane ora nana robaeh.. malah tambah njladrah gole dadi ures-ures. Luraeh deumpah-umpah dearani kaya mbelis merkayangan, dolim lan kumawasa. Mulih sekang Bandung, pidato nang acara syukuran malah ngancam.. jere sapa wonge sing wani lan ngrubesi kelompok Pengoregan, arep dethethel.

Tembe mulih malah nantang weya, kaya desa nduweke dhewek. Ora ngrumangsani wong ilen-ilen, dudu warga asli desa. Kudune ngrasa syukur deurmati lan deregani, ora kaya ning desane dhewek. Ora kereken malah sejuta kuya.

Tejo…. Tejo.. Tejo… ndeleng githok!

Karangnangka 29 Nopember 2020

**

Kang Mul

Lahir dan dibesarkan di Banyumas. Tinggal di Desa Karangnangka RT02 RW03 Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Menulis berita, artikel, puisi atau essai yang telah dimuat diberbagai majalah, tabloid, surat kabar, buletin cetak/online di tanah air.

Kesibukan sehari hari menjadi tukang bibit tanaman buah buah dan owner Kang Mul Nursery Kranggan dan Karangnangka.

 

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini