Minggu, Juli 3, 2022

KADES ANYAR

[Juguran Banyumasan]

Kaki Mitro tembe pirang dina dadi Kades anyar Desa Karangjongkeng. Gole mangkat gasik pisan sekang umah jam 6 esuk wis tekan kantor desa. Ngalor-ngidul ngetan-ngulon lalar seisine kantor desa. Kabeh deplototi, sekang meja kerjane, perangkate, nganti ruang kerjane Kades. Nesih kemaruk dadi penguasa desa dadi sregep pisan.

Ngasi jam 7 pas, sing mangkat nembe Bau Nartim karo Kaur Kesra Tarkim. Perangkat liyane urung padha keton. Tembe baen mlebu kantor, Bau Nartim lan Kaur Kesra Kartim wis desemprot omong.

“Wong kerja kuwe mangkate jam 7 persis! Ngesuk kudu mangkat sing gasik! Ora tek pecat!” Kaki Kades Mitro ngomong neng ngarep lawang kantor desa.

“Rika padha mbok ganu wektu Pilkades ora milih aku?,” Kaki Mitro nyrocos ngasih idoeh mancrot.

Nembe baen mlebu kantor wis prekangkang-prekungkung ngomeih maring pamonge neng kantor desa. Mbokya takon dhisit karo pamong-pamonge, ngenalna karo anak buahe sing arep ngancani selawase 6 tahun mbesuk. Eh,,,malah masang sungu.

Jawane dadi lurah anyar, nesih kemaruk, apa-apa deomong kon keton tegas lan disiplin. Dekayangapa nana, pamong kuwe luwih pinter lan pengalaman, tenimbang Kaki Mitro. Soale pamonge wis apal pegawean desa, lan bolan-balen ganti lurah. Ngerti polaeh antara sijine lurah karo lurah liyane.

Bau Nartim karo Kaur Kesra Tarkim mesem kecut. Tembe ngantor sedina wis montong-montong kaya yah yaha. Duren montong lha mendhing depangan enak. Esuk-esuk wis ngecebres kaya dalang jemblung, idoeh mancrot-mancrot turan ngumpruk maning.

Wong urung ngerti pegaweane lurah kuwe apa, trus urung ngerti ruwet runtenging ngurusi masyarakat desa, karo ndhuwuran kecamatan lan pemda, wis gawe musuh karo perangkate. Ujar-ujare gampang mecat perangkat desa sekarepe dhewek. Ujar-ujare desa nduweke dhewek.

Mecat perangkat desa utawa pamong kuwe ora gampang lan ana aturane. Songken nggeser posisi jabatan utawa mutasi perangkat desa ora kaya mbalikna tlapak tangan. Lha apamaning arep mecat perangkat, dalane adoh pisan.. merga kuwe kudu sing kuwasa, Bupatine, dudu Kades.

Dadi Kades anyar kuwe kudune gawe adem neng kantor lan masyarakat desa. Soale sing milih lan ora milih Kades Kaki Mitro kuwe, kabeh ya rakyate.. dadi ora bener bareng wis dadi lurah sing deurusi mung pendukunge lan genah milih wektu Pilkades, kuwe jenenge nyalaih undang-undang.

Enggane nesih anyar bae wis gawe gendra, ora gawe adem tentreme perangkat desa lan warga masyarakate, kuwe padha bae arep nggawe perkara lan musuh, sing pog-pogane kahanan pemerintah desa bisa mandheg lan warga dadi gubes.

Dadi Kades kuwe dadi rama wong sedesa, sing mawerna-werna lan beda-beda pendidikane, ekonomine, jabatane lan liya liyane. Kudu bisa ngukup raup kabeh seanane wargane. Ora kuwe warga sing sugih, mlarat, pinter, bodho, ngalim, mblunat.. kuwe kabeh kudu deayomi lan delayani. Jere Kades kuwe Pelayan lan Pengayom Masyarakat.

Karangnangka, 01 Agustus 2020

Kang Mul
Lahir dan dibesarkan di Banyumas. Tinggal di Desa Karangnangka RT02 RW03 Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Menulis berita, artikel, puisi atau essai yang telah dimuat diberbagai majalah, tabloid, surat kabar, buletin cetak/online di tanah air.

Kesibukan sehari hari menjadi tukang bibit tanaman buah buah dan owner “Kang Mul Nursery” Kranggan dan Karangnangka.

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini