Minggu, Juli 3, 2022

P E T A N

[Juguran Banyumasan]

Jaman saiki kayane kena deetung wong wadon padha rubungan ning emperan umah mung andon petan. Malah wis babar blas wis ora nana.

Ora kaya jaman gemiyen. Angger gemiyen ndeleng wong petan neng emperan umah ngadug diug. Meh saben ning endi- endi desa wis dadi kesenangane wong wadon jaman semono.

Besa depikir-pikir apa merga wong wadon saiki tambah maju dadi tambah kepintarene, pengalaman lan pendidikane babagan kesehatan rambut. Dadi masalah rambut gampang gampang deatasi.

Wong wadon jaman saiki nyatane lewih apik tenimbang wong wadon jaman kuna babagan perawatan rambut. Mulane ora nana tuma, lingsa lan kor. Enggane ana Nlnana ya mung ketombe. Kue sih barang sepele gampang tambanem

Rambute wong wadon saiki sajene akeh pisan derumat banget .Saben adus ora keri nganggo shampo gawean pabrik sing cocog miturut jenis rambute .Dadi saben saben rambut nduwe katurangga dewek-dewek beda antarane sijine wong wadon karo wadon liane.

Ora mung shanpoan tok. Ora keri ditambaih vitamin men rambute resik sekang penyakit kutu sing wong desa ngarani tuma kor lan lingsa ngrusak rambut lan kulit sirah.

Ora mung kue tok. Wong wadon saiki kayane sing duwe lan rambute dawa ora akeh.Rata rata rambute padha cindek. Umpama ana sing nesih rambute dawa jumlaeh ora akeh.

Mulane wong wadon gemiyen padha petan lan ndidisi rambut nggoleti tuma ,lingsa apa kor sinambi ndopok ngalor ngidul ora nggenah pok buntute mambrah mambrah critane uga judule. Angger olih kor tuma apa lingsa banjur dekletus.

Petan wektu suwe ora cukup lima menit sepuluh menit bisa sejam malah bisa lewih kang semono wektune.

Malah sing metani gentenan depetani marakna tambah sue wektune .Angger bocah nden ngarani Peran AC DC …ha ha

Mung wong petan ana ora apike .Sinambi didis tangane gramakan uga lambene melu moni. Critane sekang jumlah tuma lan lor sing kena banjur kelabas apa delabasna crita liane.

Alane petan kelabas dadi muyab-muyab lan werna-werna critane ngandakna alane sedulur kanca tangga teparo lah kue sing kondang dejenengi nggrendengi .

Nggrendengi enggan jaman siki dearanj gosip utawa ghibah.. Dadi ora wong gosip utawa ghibah kue wis ana kawit gemiyen. Mung beda beda rupane saben generasi beda sebutan lan istilaeh.

Mulane bocah siki umpamane wis ora pada petan nanging aja padha rubungan sing ora nana manpamgate andon metane alane kanca sedulur tangga teparo sing marakna ngrusak ati lan bebrayan urip.

Karangnangka, 17 Oktober 2021

**

Kang Mul

Lahir dan dibesarkan di Banyumas. Tinggal di Desa Karangnangka RT02 RW03 Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Menulis berita, artikel, puisi atau essai yang telah dimuat diberbagai majalah, tabloid, surat kabar, buletin cetak/online di tanah air.

Kesibukan sehari hari menjadi tukang bibit tanaman buah buah dan owner Kang Mul Nursery, Kranggan dan Karangnangka.

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini