Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaOpiniBanyumasanUdan Geger, Terang Ngresulah

Udan Geger, Terang Ngresulah

[Juguran Banyumasan]

ORA usah pada geger gegeran mangsan udan teka. Lho wis dadi pakeme nang Jawa khususe mangsa kapat akhir, udan pating kletik pada tumiba ing bumi. Kudune malah bungah kelawan muji sukur maring sing Gawe urip Gusti Allah.

Winginane mangsa terang ngresulah.. terang koh suwene temen ora udan – udan. Bareng udan tumeka, ora dadi bombonge malah saben dina mamprang-mumprung.. sing becek lah, klambine ora garing garing lah, gendheng bocor lah, lan liya liyane.

Jenenge menungsa –menus menus ora krasa– mangsa terang ngresulah kurang banyu, mangsa udan ngresulah maning, pirang-pirang sing derasa. Sing duwe bocah cilik arep meme langka panas, sing arep lunga-lunga cebrik polll.

Menungsa-menungsa,,, denei urip mbokan wis begya banget. Denei waras lan sehat kuwe paling pokok. Duwe duwit akeh, banda akeh, upamane awake lara, dunya brana sing mambrah-mambrah ora bisa denikmati. Jajal bae ngonoh sih…

Gara-gara mangsan udan teka, Nini Tarkem muncu-muncu maring Kaki Sawin.

“Ramane ngesuk gawe planthangan nggo ngisis kumbahan!,” Nini Tarkem ngedumel maring bojone sing jenenge Kaki Sawin.

“Iya ni, kaya tembe urip,” Kaki Sawin semaur kambi menjep uslue Nini Tarkem.

Nang Desa Walangsungsang, bocah-bocah sing nesih enom lan mandan mbajug gole ngarani Nita, singkatan Nini Tarkem.

Kuwe polahe Ratno Kribo, duda dablongan sing mbojo mung pirang taun, duwe anak siji detinggal lunga. Ratno Kribo rambute kaya Giring Niji.

Omongane merguyokna, sapa baen angger ketemu Ratno Kribo mesti melu kel-kelan ngasi wetenge ngepir kaya ‘shock breaker’.

“Nini Tarkem desingkat dadi Nita, apa ora keren jal?,” Ratno Kribo nylemod tur kementhus nang ngarepe Dower, Lian lan Ali Ompong.

Dasar Nini Tarkem, wis desemauri Kaki Sawin malah tambah ngelik suarane.

” Ki, aja kelalen temenan!”

“Ni, rika kuwe wis rupane kaya cangik, nesih rewel.. kepengin tek blebekna mblumbang apa?!,” Kaki Sawin molaih sewot.

“Iya iya ki, wong wadon ngomong bener koh, rika gole semaur kaya juragan gaplek!.”

“Brisik!, gaplek nana kena nggo ampet-ampet weteng,” Kaki Sawin mecicil maring Nini Tarkem.

“Ramane,,, kuwe ngonoh debadhog kabeh gapleke karo ganyonge..! tenimbang pabrik acine wurung ora degawe,” Nini Tarkem nggenthurit ninggalna Kaki Sawin, maras mbok ngasi mletik sekang umah.

Karangnangka 7 Oktober 2020

**

Kang Mul

Lahir dan dibesarkan di Banyumas. Tinggal di Desa Karangnangka RT02 RW03 Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Menulis berita, artikel, puisi atau essai yang telah dimuat diberbagai majalah, tabloid, surat kabar, buletin cetak/online di tanah air.

Kesibukan sehari hari menjadi tukang bibit tanaman buah buah dan owner Kang Mul Nursery Kranggan dan Karangnangka.

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini