Minggu, Juli 3, 2022
BerandaOpiniBanyumasanN G U D A R A S A

N G U D A R A S A

[Juguran Banyumasan]

Awak angger ora lagi bombong marakna pikirane bundet nggo mikir tambah mumet hawane tampah cupet kepengengina ngumpet. Tambane paling murah yakuwe ngudarasa (ngudari perkara sing derasa).

Ngudarasa kuwe mbuang sing padha pating srumpel ning sejerone ati lan pikiran sing tumpuk tundhun, perkara pirang-pirang babagan urip lan penguripan. Urusan keluarga, ekonomi kemasyarakatan lan urusan liyane.

Mulane sesepuh ndisit ngarani wong sing kakean kepenginan lan pikiran ora kesembadan mung deangken degambarna lir umpamane kaya ngandut barang mati (bathang).

Jenenge bathang, yakin gologokin ambune ora nana sing wangi. Mbuh bathang apa baen rupane, dejamin 100 persen nang irung ambune ora enak nggramet. Sengsaya suwe ambune tambah bacin, marakna dadi dalan penyakit.

Ningapa kudu deudari. Men pikirane bolong lan atine plong kelawan ngudarasa karo wong liya. Nanging ngudarasa ora kena sembarangan. Kudu milih sedulur apa kanca sing bisa aweh solusi lan bisa nyimpen rahasia.

Dadi ora kena asal kecrot.. ngudarasa kudu ndeleng lan milih sapa sing kena nggo brayan mbuang sebel puyeng.

Soale, saben menungsa beda-beda sipat lan watekke. Ana sing pinter nyidhem ruwet rentenge awak dhewek, lambene ora muncisan utawa dakwenan.

Ngonoh sih.. angger nemuni sedulur kanca lan batir sing deseng ngudarasa lambene kaya ember, njebrag ndower nganah ngeneh, ora tambah ngurangi rupekke ati lan pikran, malah sengsaya nambah beban awake dhewek.

Dadi mambrah-mambrah deomongna karo sapa baen.. malah mbuka rahasia perkara awake dhewek. Deeberna ngalor ngidul ngetan ngulon meh kaya bakul ideran mengkonon.

Wis aweh pinemu ora, kepriwe solusi sing apik, lir umpamane buthek banyune, ning kena iwake. Enggane ketemu model lambe ember iwake kena ora, banyune tambah buthek letrek.. mung ndadekna rungsebi ati lan pikiran.. ora kurang malah nambah ngurugi sing lagi bundhet tur sumpeg.

Karangnangka, 20 Januari 2021

**

Kang Mul

Lahir dan dibesarkan di Banyumas. Tinggal di Desa Karangnangka RT02 RW03 Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Menulis berita, artikel, puisi atau essai yang telah dimuat diberbagai majalah, tabloid, surat kabar, buletin cetak/online di tanah air.

Kesibukan sehari hari menjadi tukang bibit tanaman buah buah dan owner Kang Mul Nursery, Kranggan dan Karangnangka.

Sisi Lain

Berita Populer

error: Konten ini tidak bisa di copy !!
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hubungi kami disini